Quay lại

Nghiên cứu quy luật phát sinh gây hại và đề xuất biện pháp phòng trừ bệnh thối thân hại lúa tại Bình Định.

Thông tin chi tiết nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu quy luật phát sinh gây hại và đề xuất biện pháp phòng trừ bệnh thối thân hại lúa tại Bình Định.
Đơn vị chủ trì Chi cục Bảo vệ thực vật
Tham gia
Chủ nhiệm KS. Nguyễn Tấn Phát
Mục tiêu và nội dung

- Xác định tác nhân và tìm ra quy luật phát sinh gây hại của bệnh thối thân 

   - Đánh giá mức độ nhiễm bệnh của một số giống lúa hiện đang sản xuất đại trà ở Bình Định và đề ra biện pháp phòng trừ .

Tóm tắt

- Điều tra thực trạng sản xuất lúa và cách phòng trừ bệnh thối thân hại lúa của nông dân.

   - Xác định nguyên nhân gây bệnh và nghiên cứu quy luật phát sinh gây hại của bệnh thối thân hại lúa.

   - Nghiên cứu một số biện pháp phòng trừ bệnh thối thân hại lúa.

   - Xây dựng quy trình phòng trừ bệnh thối thân hại lúa.- Xây dựng mô hình trình diễn quản lý tổng hợp bệnh thối thân hại lúa.

Thời gian thực hiện Từ ngày 01/06/2013 đến 30/06/2015
Kinh phí null