Quay lại

Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ đào tạo trực tuyến các môn Toán, Lý, Hóa cho khối trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chi tiết nhiệm vụ đang tiến hành
Tên nhiệm vụ Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ đào tạo trực tuyến các môn Toán, Lý, Hóa cho khối trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
Đơn vị chủ trì Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
Phương pháp nghiên cứu
Chủ nhiệm Nguyễn Đình Hùng
Mục tiêu và nội dung Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ đào tạo trực tuyến các môn Toán, Lý, Hóa cho khối trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kết quả dự kiến

1- Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu 

2- Website đào tạo trực tuyến.

3- Kho dữ liệu điện tử phục vụ cho việc dạy và học.

4- Website kiểm tra, đánh giá năng lực các môn Toán, Lý, Hóa (áp dụng kỹ thuật game hóa)

5- Bài báo: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học thông qua mô hình đào tạo trực tuyến e-learning.

6- Bài báo: Game hóa - Hướng phát triển của các hệ thống đào tạo trực tuyến e-learning.

Thời gian dự kiến Từ ngày 17/11/2017 đến 17/05/2018