Giới thiệu dịch vụ

Một số hoạt động dịch vụ chính của Trung tâm:

1. Hoạt động dịch vụ về thị trường và thương mại

     - Tư vấn, cung cấp giải pháp và sản phẩm về các dự án khoa học và công nghệ.

     - Tư vấn, cung cấp các dịch vụ về quảng cáo, phát triển thương hiệu trên các mạng thông tin khoa học và công nghệ.

     - Tư vấn, xây dựng, phát triển các trang mạng về thông tin khoa học và công nghệ.

     - Cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực thông tin, tin học, thư viện nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh.

2. Hoạt động dịch vụ về sở hữu trí tuệ

     - Tư vấn, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa về lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

     - Thực hiện đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trong doanh nghiệp.

     - Tư vấn, xây dựng hệ thống phát triển thương hiệu.

3. Hoạt động dịch vụ về đào tạo, tập huấn khoa học và công nghệ

     - Tư vấn, cung cấp các sản phẩm về đào tạo, tập huấn khoa học và công nghệ như: (Quản lý nhà nước về hoạt động KH&CN; Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN, quản lý và thực hiện các đề tài KH&CN; Quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Sở hữu trí tuệ; Nghiệp vụ thanh tra về KH&CN; An toàn bức xạ hạt nhân;…)

     - Tổ chức các lớp tập huấn về KH&CN trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

4. Hoạt động dịch vụ về mua bán, giao dịch công nghệ

     - Tổ chức các hoạt động về kết nối cung cầu công nghệ.

     - Tư vấn và cung cấp các thiết bị công nghệ mới, tiên tiến phục phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh.

     - Tổ chức, xúc tiến mua bán, chuyển giao công nghệ theo yêu cầu.

     - Tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm khoa học và công nghệ, chợ công nghệ.

     - Tư vấn đăng ký chào bán, giao dịch sản phẩm công nghệ trên Sàn giao dịch công nghệ Bình Định, tại địa chỉ: http://sancn.thongtinkhcn.binhdinh.vn.