Nước mắm Đề Gi được bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã có quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận số 281979 cho sản phẩm “Nước mắm Đề Gi” của làng nghề truyền thống Đề Gi (huyện Phù Cát). Nhãn hiệu được cấp cho chủ sở hữu là UBND huyện Phù Cát, và sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp vào ngày 25.7.2017.

Thanh 130617

Một hộ sản xuất nước mắm của làng nghề nước mắm truyền thống Đề Gi.

Với nhãn hiệu chứng nhận, các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng, mẫu mã... sẽ được thực hiện nghiêm ngặt, các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh phải tuân thủ quy trình kỹ thuật chế biến, thực hiện đầy đủ các yêu cầu, điều kiện về sản xuất, kinh doanh theo quy định của UBND huyện Phù Cát. Đồng thời, các cơ quan chức năng địa phương cũng thường xuyên kiểm tra sản phẩm của những cá nhân, tổ chức được cấp giấy chứng nhận.

Toàn huyện có khoảng 323 hộ làm nghề sản xuất nước mắm, tập trung chủ yếu ở xã Cát Khánh và một số hộ ở xã Cát Minh. Sản phẩm có nhiều kích cỡ và độ đạm khác nhau, được tiêu thụ mạnh trong và ngoài tỉnh. Việc nhãn hiệu “Nước mắm Đề Gi” được bảo hộ độc quyền giúp người dân làng nghề có thêm điều kiện thúc đẩy phát triển, mở rộng thị trường sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập.

Nhãn hiệu chứng nhận “Nước mắm Đề Gi” được UBND huyện Phù Cát phối hợp Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh (Sở KH&CN) xúc tiến xây dựng từ năm 2015, từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN của huyện 92 triệu đồng.

Theo Thu Hiền - BĐO