Tập huấn “Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản trí tuệ tại doanh nghiệp”

Ngày 22/09/2017, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Định tổ chức hội nghị tập huấn “quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản trí tuệ tại doanh nghiệp”. Đây là hoạt động nằm trong nội dung Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Bình Định giai đọan 2016-2020.
Tham dự lớp tập huấn có các đại biểu của Sở KH&CN Bình Định, đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi tập huấn

Sau bài phát biểu khai mạc lớp tập huấn của ông Huỳnh Xuân Trường – Giám đốc Trung tâm, bà Hoàng Tố Như – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Sở hữu trí tuệ – Sở KH&CN thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền đạt các chuyên đề về: vai trò của sở hữu trí tuệ trong họat động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hướng dẫn kỹ năng đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản sở hữu trí tuệ tại doanh nghiệp.
Lớp tập huấn nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cung cấp những kiến thức cần thiết giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nắm vững pháp luật về sở hữu trí tuệ, hiểu rõ tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó nâng cao năng lực khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.

Tin ảnh Xuân Kha