Danh sách kết quả nhiệm vụ KH&CN

STT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Bắt đầu Kết thúc
1 Nghiên cứu áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học ở trường Trung học cơ sở tỉnh Bình Định Sở Giáo dục và Đào tạo ThS. Lê Ngọc Vịnh 01-10-2013 31-01-2016
2 Nghiên cứu quy luật phát sinh gây hại và đề xuất biện pháp phòng trừ bệnh thối thân hại lúa tại Bình Định. Chi cục Bảo vệ thực vật KS. Nguyễn Tấn Phát 01-06-2013 30-06-2015
3 Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định. Sở Thông tin và Truyền thông ThS. Trần Kim Kha 01-01-2013 31-12-2015