Hội nghị khoa học "Tìm kiếm sự sống, từ trái đất cổ xưa đến các hành tinh ngoài hệ mặt trời"

Ngày (25/3), tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã khai mạc Hội nghị khoa học quốc tế "Tìm kiếm sự sống, từ trái đất cổ xưa đến các hành tinh ngoài Hệ mặt...

Chế độ báo cáo thống kê

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ được quy định tại Thông tư 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa...

Công văn về việc thực hiện chế độ thống kê cơ sở năm 2017

Ngày đăng : 28/01/2019, 03:14 AM | Lượt xem : 21 Tải biểu mẫu tại đây Các tin bài khác Công văn về việc thực hiện chế độ thống kê cơ sở năm 2016

Công văn về việc thực hiện chế độ thống kê cơ sở năm 2016

Ngày đăng : 28/01/2019, 03:09 AM | Lượt xem : 13 Tải biểu mẫu tại đây Các tin bài khác Công văn về việc thực hiện chế độ thống kê cơ sở năm 2017

Các biểu mẫu 14/2014/TT-BKHCN

CÁC BIỂU MẪU (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Mẫu 1. Phiếu thông tin nhiệm vụ khoa học và công...

Phần mềm phục vụ quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới Bình Định

Ngày (16/11), Hội đồng KH&CN tỉnh do ThS Nguyễn Hữu Hà-Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì đã tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học “Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ quản lý chương trình xây...