Danh sách sản phẩm đăng ký nhãn hiệu
STT Tên sản phẩm Chủ sở hữu Địa chỉ Ngày cấp CN
1 Năm Cá (Da cá) Cơ sở Năm Cá Thiện Chánh 1 - Tam Quan Bắc - Hoài Nhơn - Bình Định 18/08/2016
2 Bánh hồng Thanh Bình Cơ sở bánh hồng Thanh Bình Số nhà 246 quốc lộ 1, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 15/06/2016