Danh sách thành viên mạng lưới
I. Thành phố Quy Nhơn II . Huyện Vân Canh
Xã Nhơn Lý Xã Canh Vinh
Xã Nhơn Hải Xã Canh Hiển
III. Thị xã An Nhơn IV . Huyện An Lão
Xã Nhơn Hậu Xã An Tân
Xã Nhơn An Xã An Hòa
V. Huyện Hoài Ân VI . Huyện Hoài Nhơn
Xã Ân Tín Xã Hoài Phú
Xã Ân Thạnh Xã Tam Quan Nam
VII. Huyện Phù Cát VIII . Huyện Tuy Phước
Xã Cát Tài Xã Phước Sơn
Xã Cát Minh Xã Phước Lộc
  Xã Phước Thuận
IX. Huyện Tây Sơn  
Xã Bình Nghi
Xã Bình Thuận