Yên Bái xây dựng vùng rau an toàn 121 ha

Ngày đăng : 15-10-2020 - 06:24| Lượt xem:232

Nông dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chăm sóc rau.
 

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tích cực khuyến khích, hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân. Đến nay, tỉnh đã xây dựng được vùng sản xuất rau an toàn đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm với diện tích 121 ha.

Rau an toàn tập trung ở thành phố Yên Bái 70 ha, huyện Văn Chấn 30 ha, huyện Văn Yên 11 ha, huyện Lục Yên 10 ha….

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp cùng người dân cùng liên kết tham gia sản xuất rau an toàn. Các hợp tác xã hoạt động hiệu quả được chứng nhận đủ điều kiện an toàn như 3 hợp tác xã tại xã Âu Lâu, Tuy Lộc, Văn Phú với 109 thành viên, sản xuất diện tích trên 10,2 ha, năng suất trung bình 160 tạ/ha.

Sản phẩm rau an toàn của các hợp tác xã sản xuất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm định chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm có dán tem, truy xuất được nguồn gốc. Sản phẩm rau đã được tiêu thụ trong và ngoài tỉnh...

Báo Yên Bái (Nguồn http://agrotrade.gov.vn/)

 
 

                                                                       

Các tin bài khác