Tin KH&CN

Chiều 6.10, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH với đại d

Ngày 30.9, UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 4019/QĐ-UBND về cho vay hỗ trợ phát triển tái đàn b

Thời gian qua, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, tăng cường áp dụng tiến bộ KHK