Quay lại

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2018

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 29/05/2019, 02:40 AM | Lượt xem : 3579

Ngày 8/1, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (Trung tâm) tổng kết hoạt động KH&CN năm 2018 và Hội nghị CC-VC và NLĐ. Dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở, đại diện các phòng ban và đơn vị trực thuộc Sở. Trong năm được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, Chi ủy và sự điều hành của Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể CC,VC&NLĐ Trung tâm đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước sáng tạo vượt khó hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2018, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CC,VC&NLĐ, mức thu nhập ổn định, cao hơn năm trước.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2018, Trung tâmđã đạt những kết quả như sau: Đưa trang thông tin tổng hợp của Sở  đi vào hoạt động, phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và kỷ niệm 40 năm thành lập ngành…

Khảo sát tình hình khai thác, sử dụng mạng lưới cung cấp thông tin năm 2018 của các xã tham gia mạng lưới khoa học và công nghệ, hoàn thiện trang thông tin cho các xã tham gia mạng lưới cung cấp thông tin. Tổ chức tập huấn: "Quản trị nội dung trang thông tin cho các xã tham gia mạng lưới cung cấp thông tin năm 2018" và "Khai khác mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ để phục vụ việc tuyên truyền mạng lưới khoa học công nghệ".Xây dựng bộ hồ sơ đăng ký, tổ chức hội thảo, thực hiện thủ tục nộp và đăng ký NHCN Chè Tiến Vua An Toàn - An Lão - Bình Định với Cục Sở hữu trí tuệ.Hỗ trợ quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Đề Gi" cho sản phẩm nước mắm của huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận "Nón lá Gò Găng" đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ.

Xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý ngành thuộc nhiệm vụ "Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, gắn kết với cấp huyện và doanh nghiệp năm 2018". Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện hồ sơ, thủ tục đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phát triển thị trường KH&CN cho cán bộ Sở, ban, ngành. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhân lực KH&CN trình độ cao của tỉnh.

Giám đốc Sở KH&CN Lê Công Nhường phát biểu chúc mừng CC,VC&NLĐ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2018

Với những kết quả đã đat được trong năm 2018, Trung tâm có 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, 16/16 CC,VC&NLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 02 CC,VC&NLĐ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 09 CC,VC&NLĐ được Giám đốc Sở tặng Giấy khen, 02 đoàn viên công đoàn xuất sắc được Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm  trong năm 2019 về công tác thông tin và thống kê KH&CN, hoạt động nghiên cứu và thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ sự nghiệp, hoạt động dịch vụ. Bám sát những chủ trương chính sách của Chính phủ, Bộ KH&CN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực hoạt động được phê duyệt nhằm xây dựng các chương trình, dự án phục vụ sự phát triển,nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CC,VC&NLĐ.

Tin ảnh Hoàng Tuấn

Các tin bài khác