Tin KH&CN

UBND tỉnh đã ban hành Ðề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Ðịnh, giai đoạn 2019 - 2025” nhằm đẩy mạnh hỗ trợ, hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu này, còn nhiều việc phải làm

Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá ở thôn Cù Lâm (xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn) còn hướng đến phát triển du lịch cộng đồng.

Ở vị trí nước được tưới, Flobond tạo thành lớp kết tủa phủ rộng, giúp tăng 25% thể tích nước được trữ tại gốc, nơi rễ cây có thể hấp thu, và gia tăng độ xốp của đất.