Tin KH&CN

Phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được khởi động từ rất sớm và

Trong khuôn khổ Hội nghị kết nối cung - cầu hàng Việt Nam năm 2022 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉ

Từ ngày 16 đến ngày 19.6, Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ 3 (TechFest Quảng Nam 2022