Tin KH&CN

Tính đến nửa đầu tháng 8/2020, tổng giá trị XK cá tra sang Trung Quốc – Hồng Kông đạt 271 triệu USD, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm trước

Trong những năm gần đây, phong trào phát triển kinh tế của hội viên Cựu chiến binh (CCB) xã Dân Quyền, huyện Tam Nông được đẩy mạnh, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả rõ rệt

Hiệp hội Điều Việt Nam vừa quyết định hạ mục tiêu xuất khẩu (XK) hạt điều năm 2020 xuống còn 3,2 tỷ USD thay vì 4 tỷ USD đã đặt ra từ cuối năm 2019.