Tin KH&CN

Mãng cầu là loại trái cây được ưa chuộng, được giá vào dịp Tết, chính vì thế, nhà vườn thường chọn c

Vụ Hè Thu năm 2021, TX An Nhơn đưa vào gieo sạ 6.723 ha lúa, đến thời điểm hiện nay, bà con nông dân

Hiện nay, bưởi Phúc Trạch đã vào chính vụ thu hoạch. Khắp huyện miền núi Hương Khê dịp này, từ làng