Tin KH&CN

Là chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn Hà Yến, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, chị Trần Thị

Mô hình nuôi hươu sao lấy nhung tuy không còn lạ nhưng luôn thu hút người chăn nuôi. Thời gian gần đ

Năm 2020, ngành Nông nghiệp huyện Tây Sơn phối hợp với Văn phòng Dự án Rau an toàn Bình Định, các đơ