Tin KH&CN

Ngày 10/11/2021, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định đã có buổi làm việc

Theo kế hoạch phát triển, trong tháng 11 và 12.2021, Dự án Rau an toàn Bình Định tập trung vào quảng

Về xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh lâm Đồng, không ai không biết đến vườn tiêu của gia đình anh Bùi Ng