Tin KH&CN

Thuốc Molnupiravir, do các chuyên gia của Merk và Rigibel nghiên cứu và phát triển, đã hoàn tất 2 gi

Đó là bà Đinh Thị Lệ Huyền, nhóm trưởng nhóm cùng sở thích sản xuất rau an toàn VietGAP khu vực Hòa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương xây dựng phư