Tin KH&CN

Tiếp tục triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh, ngành chức năng cùng

Từ khi Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) hoạt động (năm 2014) cho đến nay, Hội Nông dân TX An Nhơn đã tạo đ

Ngày 8.4, tại UBND xã Cát Hải, UBND huyện Phù Cát tổ chức lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận “hành hươn