Tin KH&CN

Nuôi cá thâm canh, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kết hợp phát triển nuôi cá lồng trên sông…

Trong bối cảnh gián đoạn thương mại vì dịch bệnh Covid-19, nhưng nhiều loại trái cây Việt Nam vẫn liên tiếp được các nước mở cửa đón nhận.

Với 10.000ha cam các loại, sản lượng ước đạt 63.000 tấn, tỉnh Hà Giang chủ trương không mở rộng thêm diện tích trồng cam, thay vào đó, nâng cao chất lượng sản phẩm