Tập huấn Quyền Sở hữu trí tuệ gắn liền với sự phát triển đặc sản của địa phương tại huyện Tuy Phước

Thực hiện kế hoạch đào tạo tập huấn quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2017. Ngày 28/4/2017, tại hội trường UBND huyện Tuy Phước, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ phối hợp với Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tuy Phước tổ chức lớp tập huấn Quyền SHTT gắn liền với sự phát triển đặc sản của địa phương.

Về dự buổi tập huấn có ông Trần Kỳ Quang - Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và hơn 30 học viên là đại diện các phòng ban liên quan, các doanh nghiệp và một số bà con đại diện các làng nghề trên địa bàn huyện. Các nội dung cụ thể như: Khái quát tình hình thực tại về tài sản trí tuệ của địa phương, cách thức đăng ký và xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với các đặc sản của địa phương và hướng dẫn về xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Thanh 120517

Ông Trần Kỳ Quang - Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phước tại hội nghị

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Trần Kỳ Quang - Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phước nhấn mạnh về vai trò và tầm quan trọng SHTT đối với sự phát triển kinh tế và xã hội hiện nay, đồng thời mong muốn các hộ/cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cần vận dụng những kiến thức đẩy mạnh việc xây dựng nhãn hiệu cho những sản phẩm của mình, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, chống hàng giả hàng nhái và phát huy giá trị của các sản phẩm của mình.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ đã khái quát về tài sản trí tuệ tại địa phương hiện nay, truyền đạt đến học viên những kiến thức cơ bản về SHTT cho cấp huyện để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về KH&CN cấp huyện, cung cấp các kỹ năng cần thiết để phân biệt hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, đồng thời chia sẻ những khó khăn khi tiến hành xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho những sản phẩm truyền thống lâu đời của địa phương.

Hoa Đỗ