Menu Close Menu
Quay lại

Phù Mỹ chú trọng phát triển sản phẩm OCOP

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

30/10/2022 : 00:10

Huyện Phù Mỹ đang chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn, tạo thêm nền tảng phát triển sản phẩm nông nghiệp địa phương, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Theo kế hoạch, năm 2022, huyện Phù Mỹ sẽ có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Mỹ Đức, Mỹ Thắng và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Mỹ Châu, Mỹ Quang. Đến nay, các xã trên đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, chính quyền các cấp huyện Phù Mỹ đang tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người dân nhằm hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định và công nhận trong tháng 11.2022. Đây là tiền đề để năm 2023, Phù Mỹ phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Phù Mỹ tổ chức trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiềm năng, sản phẩm OCOP năm 2022. Ảnh: THU DỊU

Để đảm bảo về đích nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn, Phù Mỹ tập trung triển khai Chương trình OCOP gắn với du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, huyện tập trung nguồn lực để hỗ trợ phát triển, quảng bá các sản phẩm OCOP nhằm mở hướng phát triển kinh tế cho khu vực nông thôn, đồng thời, quy hoạch một số sản phẩm OCOP phù hợp, tập trung đầu tư để tham gia phục vụ kinh tế du lịch.

Hiện nay, Chương trình OCOP ở Phù Mỹ còn khá trầm lắng. Huyện mới chỉ có 11 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 3 sao trở lên, chưa có sản phẩm OCOP nào mang dấu ấn riêng Phù Mỹ. Trong giai đoạn tới, huyện sẽ tập trung nguồn lực đầu tư cho các chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn, trong đó có việc phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch. Theo đó, Phù Mỹ tổ chức quy hoạch các vùng sản xuất an toàn; đăng ký mã vùng trồng cho các sản phẩm chủ lực của huyện; xây dựng kế hoạch quảng bá các sản phẩm tiềm năng, đưa sản phẩm OCOP của Phù Mỹ lên sàn thương mại điện tử…

Ông Trần Minh Tuấn, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện, phân tích: Khi bí đao Mỹ Thọ trở thành sản phẩm OCOP - làng trồng bí đao thành điểm du lịch cộng đồng, điều đầu tiên thấy được là người dân có ý thức giữ vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm sạch đẹp hơn để tham gia phục vụ du khách. Khi số thu từ hoạt động du lịch lớn dần, họ biết liên kết với nhau để trồng - chế biến các sản phẩm phục vụ du lịch, thu nhập từ đó ổn định và ngày càng cao. Về phía chính quyền địa phương thì đầu tư nâng cấp hạ tầng, quảng bá và kết nối DN. Có thể nói, Mỹ Thọ là một điển hình có thể học tập, nhân rộng về tổ chức du lịch cộng đồng. Đời sống được nâng lên, nhận thức người dân thay đổi, diện mạo nông thôn theo đó tiếp tục tốt thêm.

Ngày 24 - 25.10, UBND huyện Phù Mỹ tổ chức trưng bày và quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiềm năng, bình chọn sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2022 và hoàn thiện hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Qua chương trình, Phù Mỹ có kế hoạch lựa chọn các sản phẩm tiềm năng để xây dựng sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch nông thôn. Phòng NN&PTNT huyện Phù Mỹ cho biết, đến nay, huyện có 11 sản phẩm được chứng nhận OCOP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên. Theo kế hoạch, năm 2022, huyện hoàn chỉnh hồ sơ cho 11 sản phẩm tham gia bình chọn, đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Giai đoạn 2021 - 2025, Phù Mỹ tập trung phát triển sản phẩm OCOP tiềm năng gắn với du lịch nông thôn cho 2 sản phẩm là bí đao và chình mun.

THU DỊU

(Nguồn https://baobinhdinh.vn/)

Tin liên quan