Menu Close Menu
Quay lại

An Lão tích cực hỗ trợ các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/11/2022 : 00:11

Thực hiện Chương trình hành động số 10/CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 29-KH/HU của huyện ủy An Lão về phát triển KH&CN, UBND huyện An Lão đã cụ thể hóa bằng Quyết định số 371/QĐ-UBND ban hành ngày 27/01/2022.

Lãnh đạo UBND huyện An Lão báo cáo kết quả hoạt động KH&CN năm 2022. Ảnh: HH

Trong năm 2022, từ các nguồn vốn kinh phí sự nghiệp KH&CN, vốn sự nghiệp nông nghiệp huyện, khuyến nông của tỉnh, sự nghiệp chăn nuôi, kinh phí của huyện, kinh phí khuyến công tỉnh, UBND huyện An Lão đã và đang triển khai thực hiện các mô hình: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại chợ thị trấn, chất thải chăn nuôi trên địa bàn huyện An Lão; dự án nuôi Heo đen tại các xã An Hưng, An Trung, An Quang và thị trấn An Lão; dự án hỗ trợ các loại cây trồng tạo nguồn thức ăn cho Heo đen; dự án nuôi con Duối tại các xã An Hòa, An Trung, An Tân và thị trấn An Lão; dự án nuôi Cầy Vòi Hương tại các xã An An Trung, An Tân và thị trấn An Lão; ứng dụng mô hình thâm canh cây bưởi theo hướng hữu cơ tại thôn Hưng Nhơn và Hưng Nhơn Bắc, thị trấn An Lão; triển khai xây dựng đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm Dứa An Toàn; triển khai truy xuất nguồn gốc của Mật ong rừng An Lão và Bưởi Da xanh.

Giám đốc Sở KH&CN Bình Định Lê Công Nhường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HH

Cũng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Sở KH&CN tỉnh, Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN huyện đã tham mưu UBND huyện đăng ký mô hình: Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi heo theo hướng hữu cơ bền vững, dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới.

Về hoạt động sở hữu trí tuệ, trong năm 2022, từ nguồn kinh phí của huyện triển khai xây dựng đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm Dứa An Toàn; Truy xuất nguồn gốc của Mật ong rừng An Lão và Bưởi Da xanh với tổng kinh phí 140.000.000 đồng.

Về hoạt động duy trì hệ thống quản lý chất lượng, hiện nay Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn đều được duy trì và áp dụng có hiệu quả.

KHÁNH LINH

(Thực hiện Chương trình hành động số 10/CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 29-KH/HU của huyện ủy An Lão về phát triển KH&CN, UBND huyện An Lão đã cụ thể hóa bằng Quyết định số 371/QĐ-UBND ban hành ngày 27/01/2022.

Lãnh đạo UBND huyện An Lão báo cáo kết quả hoạt động KH&CN năm 2022. Ảnh: HH

Trong năm 2022, từ các nguồn vốn kinh phí sự nghiệp KH&CN, vốn sự nghiệp nông nghiệp huyện, khuyến nông của tỉnh, sự nghiệp chăn nuôi, kinh phí của huyện, kinh phí khuyến công tỉnh, UBND huyện An Lão đã và đang triển khai thực hiện các mô hình: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại chợ thị trấn, chất thải chăn nuôi trên địa bàn huyện An Lão; dự án nuôi Heo đen tại các xã An Hưng, An Trung, An Quang và thị trấn An Lão; dự án hỗ trợ các loại cây trồng tạo nguồn thức ăn cho Heo đen; dự án nuôi con Duối tại các xã An Hòa, An Trung, An Tân và thị trấn An Lão; dự án nuôi Cầy Vòi Hương tại các xã An An Trung, An Tân và thị trấn An Lão; ứng dụng mô hình thâm canh cây bưởi theo hướng hữu cơ tại thôn Hưng Nhơn và Hưng Nhơn Bắc, thị trấn An Lão; triển khai xây dựng đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm Dứa An Toàn; triển khai truy xuất nguồn gốc của Mật ong rừng An Lão và Bưởi Da xanh.

Giám đốc Sở KH&CN Bình Định Lê Công Nhường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HH

Cũng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Sở KH&CN tỉnh, Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN huyện đã tham mưu UBND huyện đăng ký mô hình: Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi heo theo hướng hữu cơ bền vững, dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới.

Về hoạt động sở hữu trí tuệ, trong năm 2022, từ nguồn kinh phí của huyện triển khai xây dựng đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm Dứa An Toàn; Truy xuất nguồn gốc của Mật ong rừng An Lão và Bưởi Da xanh với tổng kinh phí 140.000.000 đồng.

Về hoạt động duy trì hệ thống quản lý chất lượng, hiện nay Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn đều được duy trì và áp dụng có hiệu quả.

KHÁNH LINH

(Nguồn https://skhcn.binhdinh.gov.vn/)

Tin liên quan