Menu Close Menu
Quay lại

An Nhơn: Đẩy mạnh ứng dụng các mô hình KH&CN vào thực tiễn

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/11/2022 : 00:11

Ngay từ đầu năm 2022, UBND thị xã An Nhơn đã xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ để xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Trong năm, việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XX Đảng bộ tỉnh Bình Định về phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn thị xã đã đạt được một số kết quả nhất định.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Hà đánh giá cao nỗ lực của TX An Nhơn trong việc thúc đẩy Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thị xã. Ảnh: HH

Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đáp ứng với thời kỳ hội nhập của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thị xã đã triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn; kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022; chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề truyền thống, các sản phẩm đặc trưng của thị xã như hỗ trợ HTXNN2 Nhơn Thọ đăng ký nhãn hiệu; đăng ký gia hạn chứng nhận nhãn hiệu Mai vàng An Nhơn; Phối hợp với Sở KH&CN Bình Định xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cây mai vàng An Nhơn; đăng ký kiểu dáng công nghiệp, in tem, nhãn,  hộp, thổi chai thủy tinh theo mẫu đăng ký cho Làng nghề Rượu Bàu Đá; Phối hợp với Sở NN&PTNT Bình Định thực hiện thí điểm truy xuất nguồn  gốc sản phẩm heo thịt an toàn sinh học tại các trang trại liên kết trên địa bàn thị xã; Hỗ trợ HTXNN Nhơn Thọ, HTX Nông Công Thương An Nhơn và Công ty CP Yuukifarm - Nhơn Hậu đăng ký thông tin lên sàn thương mại điện tử…

Đại diện Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN cam kết sẵn sàng hỗ trợ thị xã triển khai ứng dụng một số mô hình KH&CN vào sản xuất. Ảnh: HH

Từ nguồn  kinh phí của thị xã và của tỉnh, thị xã đã đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng KH&CN vào sản xuất, đời sống như: Triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông, khuyến công; Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải, chế phẩm sinh học xử lý nước thải trong chăn nuôi kết hợp sản xuất cho các cơ sở làng nghề Bún tươi Ngãi Chánh; hoàn thiện thủ tục hồ sơ để đưa Nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy trình khép kín; Triển khai và khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn VietGAP vào sản xuất nông nghiệp  như các sản phẩm rau, dưa của HTXNN2 Nhơn Thọ, sản phẩm rau lá lành của THT sản xuất rau an toàn phường Nhơn Hưng; tập trung ứng dụng các tiến bộ KH&CN mới; tăng cường chuyển giao KH&CN trong các lĩnh vực y dược, giáo  dục...

Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào quản lý nhà nước, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và số hóa một số lĩnh vực về quản lý đất đai, quy hoạch đô thị: Triển khai xây dựng Đề án đô thị thông minh, đề án thành lập Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thị xã; Kế hoạch thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện công tác duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan trên địa bàn thị xã; Thực hiện công khai tất cả các quy trình giải quyết TTHC trên Cổng thông tin điện tử thị xã.

Năm 2022, UBND thị xã đã dành khoảng 935,5 triệu đồng cho hoạt động ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tại địa phương. Đến nay, thị xã đã triển khai 04 mô hình khuyến nông, bao gồm: “Thâm canh lúa cải tiến (SRI), trên giống lúa chất lượng cao ST25” tại Nhơn An (07 ha) và Nhơn Thọ (04 ha); “Sản xuất một số giống hoa ngắn ngày phục vụ phát triển làng nghề trồng hoa - Trồng Lan Dendro cắt cành”; mô hình “Nuôi cá thát lát cườm thương phẩm trong hồ chứa thủy lợi gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm”; tham gia Dự án rau an toàn của tỉnh tại Nhơn Hưng. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn thị xã đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 do UBND thị xã ban hành. Công tác duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan trên địa bàn thị xã cơ bản đảm bảo yêu cầu theo quy định.

HỒNG HÀ

Tin liên quan