Menu Close Menu
Quay lại

Tây Sơn tích cực hỗ trợ các mô hình ứng dụng, đổi mới KH&CN

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/11/2022 : 00:11

Thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy ban hành kèm theo Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 23/9/2021 của Huyện ủy về “thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025”, UBND huyện Tây Sơn đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 27/12/2021 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 23/9/2021 của Huyện ủy. Qua đó, chỉ đạo các ngành, các địa phương quán triệt và xác định phát triển KH&CN là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển và đẩy mạnh việc ứng dụng KH&CN vào mọi lĩnh vực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác Sở KH&CN Bình Định do đồng chí Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở KH&CN Bình Định làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Tây Sơn về kết quả hoạt động KH&CN năm 2022. Ảnh: Thanh Đạo

Trong năm 2022, huyện Tây Sơn đã phân bổ 216 triệu đồng thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng KH&CN vào các lĩnh vực tại địa phương. Trong đó, hỗ trợ 30 triệu đồng cho mô hình ứng dụng trồng rau mầm sạch trên giá thể mùn cưa thải loại của ông Trịnh Văn Tùng, thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường; hỗ trợ 15 triệu đồng cho mô hình chế tạo máy tuốt đậu phụng loại nhỏ của ông Phan Trọng Hà, thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận. Các mô hình sẽ được nghiệm thu trong tháng 12.2022.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục hỗ trợ 125 triệu đồng thực hiện số hóa thông tin sản phẩm trên hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa cho các sản phẩm OCOP năm 2022 trên địa bàn huyện gồm: Sản phẩm bưởi da xanh Bình Tường, dầu phụng và dầu mè của HTXNN Thượng Giang, tré của hộ kinh doanh Võ Thị Thúy, bưởi da xanh Đồng Sim, cam xoàn Đồng Sim, quýt đường Đồng Sim. Các mô hình dự kiến sẽ hoàn thành nghiệm thu vào đầu năm 2023.

Các hoạt động, nhiệm vụ KH&CN năm 2022 đang triển khai thực hiện còn bao gồm các mô hình khuyến công như: Mô hình nuôi gà thả vườn hướng đặc sản (gà nòi, gà lai…), quy mô 300 con/điểm tại xã Vĩnh An. Mô hình đã được đánh giá, tổng kết cho thấy gà thích nghi với điều kiện chăn nuôi ở địa phương, phát triển tốt, đạt hiệu quả và có khả năng nhân rộng. Huyện còn phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai 03 mô hình gồm: 02 mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ ở xã Tây An và xã Tây Vinh, mỗi điểm 05 ha và 01 mô hình Quản lý dịch hại (IPM) trên cây ngô đối với sâu keo vụ Thu, quy mô 01 ha ở xã Tây Bình. Các mô hình đã được tổng kết đánh giá, kết quả đạt yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với tình hình sản xuất và có khả năng nhân rộng.

Ngoài ra, từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương và nguồn kinh phí  khuyến công quốc gia, huyện hỗ trợ tổng cộng 481 triệu đồng thực hiện 3 đề án khuyến công cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và HTX, bao gồm: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và nội thất; hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến gỗ; hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói dầu phụng và dầu mè cho HTXNN Thượng Giang, xã Tây Giang. 

Trong năm, UBND huyện tiếp tục duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đã công bố lại hệ thống quản lý chất lượng của huyện phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

KHÁNH LINH

(Nguồn https://skhcn.binhdinh.gov.vn/)

Tin liên quan