Menu Close Menu
Quay lại

An Lão: Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

30/11/2022 : 00:11

Nhờ chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung… giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện An Lão từng bước nâng cao, đời sống của người dân và hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ rệt.

An Lão là huyện miền núi có địa hình phức tạp, đồi núi chiếm 90% diện tích đất tự nhiên, dân cư thưa thớt, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nhận thức của người dân về ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất còn hạn chế. Xác định tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp, UBND huyện An Lão đã tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất nông nghiệp có sự hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị kết hợp với áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đầu tư nguồn lực xây dựng hạ tầng khu vực nông thôn.

Bưởi, chè dây, heo đen là những sản phẩm nông nghiệp được An Lão tập trung phát triển trong thời gian tới hướng liên kết chuỗi giá trị. Ảnh: KL

Theo ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Bí thư huyện ủy An Lão, thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ huyện, Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 14.5.2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 04-CTr/HU ngày 5.10.2020 về “Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025. Kết quả, cơ cấu ngành nông lâm nghiệp dần chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hình thành vùng sản xuất chuyên canh, tập trung theo hướng giá trị liên kết gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng và cơ bản đạt được các mục tiêu, nghị quyết đề ra.

Hướng dẫn bà con trồng cây chè dây. Ảnh: KL

Cho đến nay, huyện đã khảo nghiệm được nhiều giống mới chất lượng cao như: giống lúa HN6, ĐT100, Khoai lang Nhật, Sâm 7 lá 1 bông, bò lai, heo đen, cầy vòi hương… Toàn huyện có hơn 169 ha cây ăn quả, trong đó cây bưởi chiếm diện tích lớn nhất với 105 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 13.400 tấn năm 2022, tăng 2,1% so với năm 2021. Trong chăn nuôi, bước đầu đã hình thành khu sản xuất công nghệ cao như trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao tại khu chăn nuôi Gò Quắn, thôn Vạn Xuân, xã An Hòa. Diện tích nuôi trồng thủy sản được mở rộng lên gần 41 ha, tăng 68% so với cùng kỳ. Diện tích trồng rừng tập trung là 910 ha. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu đến năm 2025 huyện trồng mới 1.000 ha cây gỗ lớn.

Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn với việc nâng cấp các hồ chứa nước, kênh mương, tuyến đê kè, hệ thống kênh tưới, nhờ đó bộ mặt nông thôn miền núi được đổi mới và có nhiều khởi sắc. Huyện cũng nỗ lực thực hiện nông nghiệp công nghệ cao gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã An Hòa đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện có 14 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh về Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu công nghiệp, truy xuất nguồn gốc đối với 2 sản phẩm: Thịt heo đen An Lão, Cam Xoàn An Lão. Huyện cũng đã vận động thành lập mới 4 HTXNN, nâng tổng số HTXNN trên địa bàn huyện lên 7 HTX.

Tuy vậy, khó khăn lớn nhất hiện nay của huyện là thị trường đầu ra cho sản phẩm chưa ổn định, giá cả bấp bênh; quy mô diện tích nhỏ lẻ, manh mún, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo; các hình thức tổ chức sản xuất như hợp tác xã, tổ hợp tác có vai trò còn mờ nhạt, chậm đổi mới, kinh tế trang trại, kinh tế tập thể chậm phát triển.

Ông Nguyễn Xuân Vĩnh cho biết, thời gian tới, huyện sẽ tập trung xây dựng hoàn thành đề án đánh giá thích nghi đất đai, phân vùng sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời, tiếp tục đổi mới hoạt động sản xuất, phát triển các hợp tác xã và tổ hợp tác để thúc đẩy phát triển sản xuất ở địa phương. Ngoài ra, huyện cũng đặc biệt quan tâm đầu tư các vùng sản xuất chuyên canh nông - lâm sản, thủy sản; vùng chăn nuôi tập trung an toàn dịch bệnh, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ cao vào sản xuất.

KHÁNH LINH

(Nguồn https://skhcn.binhdinh.gov.vn/)

Tin liên quan