Menu Close Menu
Quay lại

Hoài Ân: Ứng dụng công nghệ nâng cao giá trị cây bưởi da xanh và dừa xiêm

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

16/11/2023 : 00:11

Huyện Hoài Ân là một huyện trung du nằm ở phía bắc tỉnh Bình Định đang tập trung phát triển các loại cây ăn trái chủ lực như bưởi da xanh, dừa xiêm. Để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, huyện đã triển khai dự án "Ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm bưởi da xanh và dừa xiêm tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Dự án nhằm cải thiện năng suất, chất lượng, và giá trị gia tăng của sản phẩm chủ lực của huyện, đồng thời tạo thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Mục tiêu của dự án là ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho các sản phẩm chủ lực của địa phương. Qua đó góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân Hoài Ân.

Dừa xiêm và bưởi da xanh là hai loại cây trồng chủ lực của huyện Hoài Ân nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung. Ảnh: HH

Sau hơn 2 năm triển khai, dự án đã thành công trong việc áp dụng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc bưởi da xanh và dừa xiêm theo hướng VietGAP. Dự án cũng đã thiết lập chuỗi liên kết giữa chính quyền địa phương, hợp tác xã nông nghiệp, nông dân, và các cơ quan khác để sản xuất, thu hoạch, thu mua và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, dự án đã xây dựng thành công các mô hình trồng dừa xiêm và bưởi da xanh với diện tích và năng suất vượt mục tiêu đề ra. Cụ thể, đã xây dựng 25 ha mô hình dừa xiêm và 45 ha mô hình bưởi da xanh theo hướng VietGAP. Trong đó, 20 ha mô hình trồng mới cây dừa xiêm, 5 ha mô hình thâm canh cây dừa xiêm. Với mô hình thâm canh, đến nay cây sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh và năng suất trung bình đạt 8,35 tấn/ha/năm trong giai đoạn kinh doanh (sản lượng 41,75 tấn/5 ha/năm, vượt so với mục tiêu của dự án đề ra là 40 tấn/5 ha/năm). Dự án cũng xây dựng được 40 ha mô hình trồng mới cây bưởi da xanh, 5 ha mô hình thâm canh cây bưởi da xanh. Trong mô hình thâm canh cây bưởi, đến nay cây sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh và năng suất trung bình đạt 90,5 quả/cây/năm trong kỳ dự án (sản lượng là 90.500 quả/5ha/năm, vượt so với mục tiêu của dự án là 80.000 quả/5 ha/năm). Nhờ áp dụng kỹ thuật VietGAP nên các loại cây ăn trái trong mô hình sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, năng suất và lợi nhuận cao hơn so với trồng thông thường.

Mô hình này đã mang lại lợi nhuận cho nông dân và cải thiện đời sống của họ thông qua tăng thu nhập. Ngoài ra, việc áp dụng VietGAP giúp bảo vệ môi trường và tạo điều kiện cho cây trồng phát triển tốt hơn. Dự án đã cung cấp đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ nông nghiệp, nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ.

Tóm lại, dự án đã thành công trong việc cải thiện sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân Hoài Ân, và nên được mở rộng để phát huy tiềm năng của bưởi da xanh và dừa xiêm tại vùng đất trung du này.

HỒNG HÀ

(Nguồn https://skhcn.binhdinh.gov.vn/)

Tin liên quan