Menu Close Menu
Quay lại

Phù Cát thắng lợi toàn diện trong vụ sản xuất Ðông Xuân

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

15/05/2024 : 00:05

Vụ Đông Xuân 2023 - 2024, toàn huyện Phù Cát đã sản xuất 7.015 ha lúa, đạt 99,9% kế hoạch; đồng thời sản xuất 4.248 ha đậu phụng, 1.932 ha mì, 538,6 ha ớt, 257 ha dưa hấu, 155,4 ha hành, 70,4 ha bắp lai và gần 590 ha rau màu các loại. Nhờ tập trung chỉ đạo sản xuất đúng lịch thời vụ, đưa vào sản xuất các giống mới có năng suất, chất lượng cao; đầu tư thâm canh, áp dụng quy trình kỹ thuật vào chăm sóc nên các loại cây trồng đều phát triển tốt và cho năng suất cao hơn so với cùng kỳ. Trong đó, năng suất lúa bình quân cả vụ ước đạt 73,75 tạ/ha, tăng 1,85 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước; năng suất đậu phụng đạt 43,5 tạ/ha, cây ớt đạt 301,2 tạ/ha, bắp lai đạt 69,1 tạ/ha, cây hành đạt 88,5 tạ/ha, các loại cây trồng khác đều cho năng suất khá.

Cơ giới hóa trong thu hoạch lúa ở xã Cát Trinh. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Trong vụ này, toàn huyện đã triển khai thực hiện được 37 cánh đồng mẫu lớn và cánh đồng liên kết sản xuất cây lúa, đậu phụng xen mì với tổng diện tích 1.989 ha;  trong đó, có 5 cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống với diện tích gần 141,6 ha và 32 cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa - đậu phụng, đậu phụng xen mì với diện tích hơn 1.847,4 ha. Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý điều hành, đưa các tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất nên cây trồng tại các cánh đồng liên kết, cánh đồng  mẫu lớn đều phát triển tốt hơn hẳn so với diện tích ngoài cánh đồng trong cùng điều kiện chân đất và mức độ thâm canh và cho năng suất cao hơn từ 2 - 4 tạ/ha so với đối chứng.

Huyện Phù Cát cũng chuyển đổi 1.669 ha đất lúa và đất mì kém hiệu quả sang sản xuất cây trồng cạn, tăng 18 ha so với cùng kỳ. Kết quả thực hiện chuyển đổi đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 2 - 3 lần so với sản xuất lúa và chuyên mì trên cùng chân đất.

Vụ Hè Thu tới đây, toàn huyện phấn đấu sản xuất gần 6.085 ha lúa, giảm 47,1% so với kế hoạch đầu năm do thiếu nước tưới; đồng thời trồng 754,5 ha đậu phụng, 517 ha bắp lai, 1.200 ha mè, 161 ha hành, 290 ha dưa, 140 ha mì và 436 ha rau màu khác. Huyện cũng triển khai thực hiện 34 cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết với diện tích 1.484,7 ha. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa và đất mì sang trồng cây trồng cạn với diện tích 1.191,5 ha và chuyển 866 ha từ 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa/năm.

TRƯỜNG GIANG

(Nguồn https://baobinhdinh.vn/)

Tin liên quan