Menu Close Menu
Quay lại

Sở KH&CN được ủy quyền quản lý chỉ dẫn địa lý "Mai Vàng Bình Định"

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

15/05/2024 : 00:05

Ngày 3.5, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định về việc ủy quyền cho Sở KH&CN Bình Định thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý "Bình Định" của sản phẩm cây mai vàng Bình Định. Quyết định này có hiệu lực sau khi Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Quyết định số 19/QĐ-SHTT ngày 25/01/2024.

Cụ thể, phạm vi ủy quyền cho Sở KH&CN Bình Định là thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý "Bình Định" của sản phẩm cây mai vàng theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022. Thời hạn ủy quyền là 05 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Cây mai vàng Bình Định. Ảnh: KL

Theo đó, Sở KH&CN Bình Định được giao nhiệm vụ xây dựng và ban hành quy chế quản lý, kiểm soát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý, ghi nhận các tổ chức, cá nhân được sử dụng chỉ dẫn địa lý, cung cấp thiết kế nhãn hiệu và hướng dẫn sử dụng.

Sở cũng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quyết định này theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời báo cáo các vướng mắc, khó khăn và đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Đồng thời, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

Việc UBND tỉnh Bình Định ủy quyền cho Sở KH&CN Bình Định quản lý chỉ dẫn địa lý "Mai Vàng Bình Định" nhằm khai thác hiệu quả chỉ dẫn địa lý vừa được bảo hộ, bảo vệ quyền lợi cho người sản xuất, nâng cao giá trị thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

KHÁNH LINH

(Nguồn https://skhcn.binhdinh.gov.vn/)

Tin liên quan